Privacy Policy

Privacy Statement

Privacy Statement Delaptopwinkel.nl

Delaptopwinkel.nl, gevestigd aan Nijverheidsstraat 46, 5405 AJ, Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@delaptopwinkel.nl Nijverheidsstraat 46, 5405 AJ, Uden +31610261509

 

Dylan de Jonge is de Functionaris Gegevensbescherming van Delaptopwinkel.nl Hij/zij is te bereiken via info@forgedpixel.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Delaptopwinkel.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@delaptopwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Delaptopwinkel.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Delaptopwinkel.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Delaptopwinkel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Delaptopwinkel.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delaptopwinkel.nl) tussen zit. Delaptopwinkel.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: geen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Delaptopwinkel.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens > 7 jaar > Wet WBP

Voor- en achternaam > 7 jaar > Wet WBP

Geslacht > 7 jaar > Wet WBP

Geboortedatum > 7 jaar > Wet WBP

Adresgegevens > 7 jaar Wet WBP

Telefoonnummer > 7 jaar Wet WBP

E-mailadres > 7 jaar > Wet WBP

Internetbrowser en apparaat type > oneindig > Tracking Cookie Google analytics – maar niet op persoonsniveau

Bankrekeningnummer > 7 jaar > Wet WBP

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Delaptopwinkel.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Delaptopwinkel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Delaptopwinkel.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

PostNL om het pakket te versturen op het aangegeven adres.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Delaptopwinkel.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Delaptopwinkel.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie naam: nectar_love_#
Functie: Houdt likes bij op blogpost pagina’s.
Bewaartijd: 335817 dagen.

Statistische Cookies

Cookiename: @@History/@@scroll|#
Beschrijving: Houdt de scroll diepte en historie bij
Data wordt gestuurd naar: Nederland
Verloopt: Sessie

Cookiename: _ga
Beschrijving: Registreerd een unieke ID die wordt gebruikt om statistieken op te halen hoe gebruikers de website gebruiken
Data wordt gestuurd naar:  USA
Verloopt:  2 jaar

Cookiename: _gat
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Analytics throttle request rate
Data wordt gestuurd naar:  USA
Verloopt:  Sessie

Cookiename: _gid
Beschrijving: Registreerd een unieke ID die wordt gebruikt om statistieken op te halen hoe gebruikers de website gebruiken
Data wordt gestuurd naar:  Sessie

Marketing

Cookie: Facebook Tracking Pixel
Naam: _fbq_track
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Delaptopwinkel.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delaptopwinkel.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delaptopwinkel.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@delaptopwinkel.nl

 

DELAPTOPWINKEL.NL

delaptopwinkel.nl
Logo